حدود 600 کیلوگرام مواد مخدر از نزد قاچاقبران بدست پولیس افتاد.

نیوز ویم - هرات:
پس از درگیری با قاچاقبران حدود 600 کیلوگرام مواد مخدر بدست پولیس هرات افتاد.

پولیس کندک شاهراه قوماندانی امنیه هرات روز جمعه پس از یکساعت نبرد با قاچاقبران موفق شد تا 570 کیلوگرام مواد مخدر را بدست آورد.

جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات گفت که این محموله بزرگ مواد مخدر که بخش بزرگ انرا تریاک تشکیل میدهد؛ از منطقه شبش ولسوالی کهسان که در مسیر بزرگراه هرات- اسلام قلعه واقع میباشد بدست آمده است. 
وی افزود در این درگیری به قوای دولتی آسیبی نرسیده و قاچاقچیان نیز موفق به فرار از ساحه شده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim