آغاز روند ساخت 334 ساختمان جدید مکاتب در ولایت هرات

نیوز ویم - هرات: والی هرات کار اجرایی اعمار 334 ساختمان جدید مکتب در ولایت هرات را از ولسوالی کروخ این ولایت آغاز کرد.
قراراست از جمله 6هزار ساختمان مکتب در سراسر افغانستان؛ 334 ساختمان در ولایت هرات به ارزش یک مییارد و300 میلیون افغانی طی دوسال ساخته شود.
این ساختمان ها در مناطق روستایی به هدف تسهیل دسترسی کودکان به مکان مناسب آموزشی ازطریق برنامه ی "اقرا" ساخته خواهد شد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات آغاز این برنامه را به مردم معارف دوست هرات تبریک گفت وافزود: دشمنان باید
بدانند اگر آنان ساختمان هاراتخریب میکنند، ولی ما مکتب میسازیم.
بگفته والی هرات، ازجمله 334  ساختمان مکتب، بودجه 29 ساختمان به ارزش 90 ملیون افغانی به ولایت هرات مواصلت ورزیده است.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نخستین ساختمان مکتب از طریق این برنامه روز گذشته در قریه شاه محمد ولسوالی کرخ تهداب گزاری شد و قراراست در جریان سه ماه تکمیل شود.
ریاست معارف ولایت هرات میگوید که ساختمان های جدید مکاتب از طریق این برنامه در تمام ولسوالی های هرات ساخته خواهد شد.
بنابر اظهارات مسئولان؛ در مرحله نخست این برنامه  ازطریق شوراهای انکشافی در ولسوالی های فرسی، کهسان، پشتون زرغون، اوبه وکرخ ساختمان جدید مکاتب اعمار خواهد گردید.

شهروندان هرات از آغاز این برنامه برای اعمار ساختمان جدید مکاتب استقبال میکنند.
این در حالیست که بدلیل نبود ساختمان مکتب، اکثر شاگردان در ولسوالی ها در مکان های نامناسب و حتا زیر شعاع مستقیم آفتاب مصروف آموزش میباشند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim