گزارش سالانه یوناما در مورد افزایش تلفات ملکی در سال 2018م

نیوز ویم - افغانستان:

بر اساس گزارش سالانه یوناما در مورد تلفات افراد ملکی؛ جنگ در افغانستان در جریان سال 2018 شدت یافته است. 

ریچارد بننت رئیس بخش حقوق بشر یوناما میگوید که سال گذشته شمار بیشتری از افراد ملکی نسبت به آماری که در یک دهه گذشته به ثبت رسیده، کشته شده اند. 
در گزارش آمده است که نزدیک به 4 هزار فرد ملکی در سال 2018 جان هایشان را از دست داده اند که در این میان؛ نزدیک به یک هزار کودک جان هایشان را از دست داده اند که این رقم نیز بلندترین رقم در سال های اخیر می باشد. 

گزارش به نقل از آقای بننت نگاشته است که ما مسئولیت بخش اعظم تلفات افراد ملکی یعنی دو سوم آن را به عناصر مخالف دولت نسبت داده ایم. 

نیروهای طرفدار دولت مسئول یک چهارم تلفات افراد ملکی در سال 2018 بوده اند. 

بر اساس گزارش سالانه یوناما؛ هر چند تلفات افراد ملکی از اثر حملات انتحاری و
پیچیده و عملیات هوایی افزایش داشته است، اما تلفات افراد ملکی از اثر درگیری های زمینی کاهش را نشان میدهد.

یوناما میگوید که اکنون زمان آن رسیده تا به این تراژدی بشری پایان داده شود؛ و برای اینکه پس از این خانواده های افغان شاهد کشته و زخمی شدن عزیزان شان نباشند، بهترین راه توقف جنگ است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim