کمک های بشر دوستانه موسسه خیریه جام غور برای نیازمندان

نیوز ویم- غور: موسسه خیریه جام غور کمک های بشردوستانه اش را برای  ۱۱ نهاد تعلیمی و صحی و ده ها فرد مستحق در برخی ولایات زون غرب توزع نمود.
  این سازمان خیریه ۱۱ نهاد تعلیمی و صحی و ده ها فرد نیازمند را در ولایات غور، هرات و غزنی مساعدت نموده است. 
مسوولان جام غور می گویند که این کمک ها شامل میز، چوکی، الماری، کمپیوتر و کتابچه برای نهاد های تعلیمی، ویلچیر، چوکی تشناب و اعصاچوب برای افراد دارای معلولیت و همچنان تخت شفاخانه، دوشک، لباس پرسونل صحی، دستکش، بنداژ، سورنچ، کاغذ تشناب، کاغذ مرطوب، پمپرز و دها کارتن مواد طبی بوده که برای نهاد های تعلیمی، صحی و افراد دارای معلولیت توزیع گردید. 

حمیدالله ژواک، رئیس موسسه خیریه جام غور گفت، کلینیک اشترخان فیروزکوه و لیسه سلطان شهاب الدین غوری درخواست کمک به این موسسه سپرده بودند و بعد از شش ماه تاخیر به شمول این دونهاد؛ به 11 نهاد نیز کمک صورت گرفت. 
آقای ژواک می گوید که نهاد های دیگر چون کلینیک صحی ولسوالی دولتیار، اداره شهدا و معلولان غور و غزنی، مرکز آموزشی اندیشه سبز، مکتب ابتدایه زمان آباد شهرک، مدرسه دینی جنداک مرغاب، طلاب/شاگردان مسجد پوزه لیچ، نهاد اجتماعی و فرهنگی ملالی جمشیدی، آموزشگاه خطاطی و نقاشی فیروزکوه، مدرسه دینی سرتپه پوزه لیچ و انجمن اجتماعی معلولین ولایت غور نیز از کمک های آنان مستفید شدند. 

رئيس موسسه خیریه جام غور گفت، افراد نیازمند که بیشتر آنان دانش آموزان و محصلین هستند و همچنان افراد دارای معلولیت مساعدت های از قبیل کمپیوتر لبتاب-دسکتاب، میز، چوکی، کتابچه، ویلچیر-اعصاچوب، کاغذ تشناب، کاغذ مرطوب، دستکش و چندین نوع مواد مورد نیاز خود را دریافت نموده اند. 
نهاد ها و افراد که مساعدت های موسسه خیریه جام غور را دریافت نموده اند، با اظهار قدردانی از فعالیت های این نهاد خواستار ادامه کمک به دیگر نهاد ها و افراد نیازمند هستند. 
محمد احمدی، آمر لیسه سلطان شهاب الدین غوری می گوید که آنان یک صنف کمپیوتر را با تمامی امکانات از قبیل کمپیوتر لبتاب-دسکتاب، میز و چوکی و الماری از کمک های موسسه خیریه جام غور ایجاد نمودند که منبعد شاگردان این لیسه علاوه بر درسهای نظری کار عملی برای آموزش کمپیوتر را نیز فرا میگیرند. 

آقای احمدی گفت، علاوه بر ایجاد صنف کمپیوتر برای شاگردان، آنان ۱۴۰ جلد کتابچه، دو عراده ویلچیر، مواد مورد نیاز لابراتوار، کاغذ تشناب، کاغذ مرطوب و چند کارتن مواد مورد نیاز را از این موسسه خیریه دریافت نموده اند. 
در همین حال، سید سردار صمیم مدیر محافظت و مصؤنیت و فضل الحق نائب خیل آمر انسجام و همآهنګی ریاست معارف غور از همکاری های همیشگی موسسه خیریه جام غور به این اداره، اظهار قدردانی نمودند. 
آقای صمیم در جمع از خبرنگاران حین تسلیم گیری مساعدت های انجام شده در لیسه سلطان شهاب الدین غوری گفت، ولایت غور از محروم ترین ولایت های افغانستان است، بخصوص معارف که ستون فقرات جامعه بوده و سخت نیازمند توجه نهاد های ملی و بین المللی است؛ به گفته وی این محرومیت ها تاثیرات بس ناگواری را روی تعلیم و تربیه، نتایج کانکور، اذهان معلمان، شاگردان و محصلین ما گذاشته است.  
به باور وی شاگرد باید به تمامی امکانات درسی از لحاظ مکان مناسب، لوازم درست درسی، دسترسی به کمپیوتر و داشتن استادان خوب دسترسی داشته باشد، اما وی می گوید که بیشتر شاگردان در مکاتب از ابتدایی ترین امکانات محروم اند. 
آقای صمیم گفت که در آینده آنان مواد و لوازم مربوط به ریاست معارف را که از جانب موسسه خیریه جام غور مساعدت میگردد، از هرات الی غور انتقال میدهند. 
ازسوی هم گل احمد رستمی، آمر شهدا ومعلولین غور نیز ضمن استقبال از کمک های این موسسه برای افراد دارای معلولیت خواستار توجه بیشتر در حل مشکلات وکمک به این افراد ازسوی این موسسه خیریه شد. 
وی گفت، موسسه خیریه جام غور در گذشته نیز برای افراد دارای معلولیت در همآهنگی با این اداره مساعدت های انجام داده و قسمتی از نیازمندی ها را مرفوع ساخته است. 

در همین حال عبدالقادر علم، مسوول موسسه ریبیلداید RebuildAid مقیم دنمارک از تمامی نهاد های دریافت کننده کمک ها و ادارات زیربط دولتی و همچنان از مسوولان موسسه خیریه جام غور در امر کمک رسانی و انتقال برخی لوازم از هرات به فیروزکوه و ولسوالی ها ابراز قدردانی نمود و خواهان همکاری های بیشتر اداره محلی غور در امر انتقال مواد از هرات به غور، شناسایی موسسات/نهاد های مستحق و افراد نیازمند شد. 
آقای علم می گوید که مساعدت های آنان از طریق موسسه خیریه جام غور در ولایت غور و هرات و همچنان دیگر نهاد ها در ولایت های بادغیس، فراه و نیمروز در همآهنگی با ریاست های معارف و صحت عامه توزیع میگردد. 
موسسه ریبیلداید RebuildAid به ریاست عبدالقادر علم، یکی از مهمترین شرکای نهاد های خیر رسان در 13 سال گذشته در حوزه غرب است که فعالیت های این نهاد نسبت به سالهای قبل افزایش چشم گیری داشته و قسمت از نیازمندی های نهاد ها و افراد را مرفوع ساخته است. 
و این نهاد یکی از مهمترین شرکای موسسه خیریه جام غور که از ۱۳ سال به این طرف در تهیه و تدارک کمک های تعلیمی و صحی برای مردم غور-هرات، بادغیس، فراه و نیمروز نقش مرکزی داشته است.  
آقای علم گفت، حدود ۶ ماه قبل کمک های آنان توسط انجمن اجتماعی ژورنالستان بادغیس به ریاست های معارف و صحت آن ولایت توزیع گردید و قرار است تا چند ماه دیگر کمک های آنان به ولایت فراه نیز به هدف توزیع به نهاد ها و افراد نیازمند مواصلت نماید. 
  
لست نهاد ها و افراد نیازمند که مساعدت های موسسه خیریه جام غور را در سال 2019 دریافت نموده اند: 
   
1. لیسه سلطان شهاب الدین غور (7 بایه لبتاب، 3 پایه کمپیوتر دسکتاب، 20 پایه چوکی، 4 پایه میز، 3 پایه الماری، 20 کارتن مواد لابراتوار، 6 گده کاغذ، 140 جلد کتابچه و دو عراده ویلچیر) 
2. اداره شهدا و معلولین ولایت غور ده عراده ویلچیر/گل احمد رسمتی 
3. اداره شهدا و معلولین ولایت غزنی- ویلچیر ها، تشناب های سرپایی معلول.

گزارش: جام غور

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim