کشته وزخمی شدن دو کارمند اداره برق هرات

نیوز ویم _ هرات: سقوط یک دکل برق بالای کارکنان تخنیکی اداره برق هرات در ساحه قدوس آباد منجر به مرگ و زخمی شدن دو تن گردیده است.
روز گذشته در اثر طوفان شدید سه پایه انتقال برق ایران در مسیر اسلام قلعه _ هرات واژگون شده بود؛ و زمانیکه کارمندان تخنیکی اداره برق قصد ترمیم آنرا داشتند، دکل دوباره بر آنان سقوط کرده است.
محمد رفیق محمودی مسئول مطبوعات اداره برق هرات میگوید که صبح امروز زمانیکه کارمندان تخنیکی این اداره در حال ترمین پایه های واژگون شده برق بودند؛ یکی از دکل
ها بالای آنان سقوط کرده که در نتیجه عزیز احمد مشهور به عزیز بروت جان باخته و یکتن دیگر نیز زخم برداشته است.

عزیز بروت برعلاوه کار در اداره برق هرات، همچنان سابقه هنرپیشه گی در سینما و تیاتر نیز داشت.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim