بازداشت یک ترورست ماین گذار در هرات

نیوز ویم- هرات: یک ماین گزار حرفه ای که فعالیت های تروریستی را درخارج از کشور فراگرفته بود، درعملیات کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیرشد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با بیان این مطلب گفت که این فرد از اعضای وابسته به گروه های تروریستی بوده و در یک عملیات خاص نیروهای امنیت ملی؛ ازساحه گل بهار ولسوالی انجیل دستگیرشد.
آقای فرهاد میگوید که با دستگیری این فرد ازچندین حمله تروریستی در شهر هرات جلوگیری شده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim