Music

3/Music/post-grid

Sunday, January 27, 2019

یک زن قاچاقبر در میدان هوائی هرات بازداشت شد

نیوز ویم _ هرات: پولیس مبارزه با مواد مخدر یک زن قاچاقبر حرفه ای را از بندر اسلام قلعه بازددشت کرده است.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس میگوید که این خانم مقدار یک کیلو مواد مخدر نوع شیشه را در بسته های ادویه های مواد غذایی به شکل ماهرانه جاسازی و قصد قاچاق آن به کشور ایران را داشت.
خانم بازداشت شده باشنده شهر هرات است.