جنگ میان خودی طالبان در شیندند هرات؛ تلفات سنگین به این گروه وارد شده است.

نیوز ویم - هرات: در نبرد میان خودی طالبان در ولسوالی شیندند هرات تلفات سنگین به این گروه وارد شده است.
مقامها در ولایت هرات میگویند که روز گذشته میان دو گروه از طالبان وابسته به ملا هبت الله و ملا ننگیالی درگیری صورت گرفته که طی آن بیش از 30 تن شان کشته و زخمی شده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این درگیری عصر دیروز برای چندین ساعت در قریه جات لنگر و اورایین  ادامه داشت که در نتیجه 11 تن از  افراد ملاهبت الله  کشته 10عضو دیگر این گروه زخمی شده اند.
وی همچنان افزود که 3 تن از
افراد  ملاننگیالی کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند.
منبع میگوید که در این نبرد خسارات مالی نیز به دو طرف وارد شده است که میتوان به انهدام یک تانک هاموی  و مقداری اسلحه دست داشته افراد ملا هبت الله اشاره کرد.

گمان میرود ملا ننگیالی که ظاهرا یکتن از فرماندهان وابسته به گروه ملا رسول میباشد؛ نسبت به دیگر فرماندهان طالبان، میایه نسبتا بهتری با دولت دارد.
درگیری میان-خودی فرماندهان طالبان در ولسوالی شیندند هرات؛ پس از مرگ ملا عمر رهبر این گروه و تقسیم شدن طالبان به دو دسته آغاز شده و تا کنون بارها در این ولسوالی نبرد های خونین میان این گروه بوقوع پیوسته است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim