والی جدید هرات امروز کارش را آغاز کردنیوز ویم - هرات: عبدالقیوم رحیمی طی فرمانی از سوی رئیس جمهورمحمد اشرف غنی به صفت والی ولایت هرات توظیف شده است.
آقای رحیمی قبل از این به عنوان رئیس حمایت های مردمی اداره ارگانهای محل ایفای وظیفه میکرد.
وی امروزطی محفلی به مسئولان ملکی و نظامی و مردم هرات معرفی شد و رسما کارش را به عنوان والی هرات آغاز کرد.
مبارزه با فساد، تامین امنیت، تلاش برای صلح پایدار، مبارزه با بی عدالتی ، انکشاف پایدار و توجه به قشر جوان از مهم ترین اولویت های آقای رحیمی عنوان شده است.
وی تعهد سپرده است که با تمام نیرو در راستای خدمتگذاری به مردم هرات خدمت خواهد کرد.
اقای رحیمی باشنده اصلی ولایت فراه میباشد.
NewsVim@


Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim