Music

3/Music/post-grid

Wednesday, January 2, 2019

حمله بر مشاورین خارجی در هرات

نیوز ویم _ هرات:
براساس گزارشها ؛ صبح امروز دو مهاجم مسلح بر گروهی از مشاوران خارجی در ولایت هرات حمله کردند.
 منابعی در هرات میگویند که این دو مهاجم  اعضای نیروهای مرزی بودند و هنگامی با راکت بر یک تانک مشاوران خارجی حمله کردند که آنان وارد قرارگاه نیروهای سرحدی درهرات شدند.
ظاهرا در این حمله به مشاوران خارجی آسیب نرسیده‌است، اما درحملۀ متقابل نیروهای افغان، یکی از مهاجمان کشته شد و مهاجم دیگر، بازداشت شده‌است.
@NewsVim