Music

3/Music/post-grid

Monday, January 21, 2019

حادثه خونین ترافیکی در هرات؛ 7 جوان کشته شدند

نیوز ویم _ هرات: درین حادثه هفت تن جان باخته اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به نیوز ویم گفت که در نتیجه یک رویداد ترافیکی قبل از ظهر امروز در ولسوالی رباط سنگی این ولایت، هفت تن شامل یک زن کشته شده اند.
 وی افزود که این افراد سوار بر موتر نوع «سراچه» با یک موتر باربری در شاهراه هرات – تورغندی تصادم کردند.
ظاهرا که تمام کشته شدگان این رویداد جوانان  میباشند.
@NewsVim