یک فرمانده غیر مسئول 20 میل سلاح را به امنیت ملی هرات تسلیم کرد.

نیوز ویم - هرات : یک فرمانده مسلح غیرمسول در ولایت هرات، امروز 20 میل اسلحه را بگونه داوطلبانه به ریاست امنیت ملی تسلیم داد.
ارباب غلام حضرت تیزان یک تن از فرماندهان مسلح غیر مسئول در ولسوالی گذره ؛ و رییس شورای غرب این ولسوالی بود که امروز اسلحه دست داشته اش را به پشنیبانی از روند صلح و تامین امنیت به دولت تسلیم داد.
این سلاح ها شامل انواع کلاشنیکوف وماشیندار میباشد.
محی الدین نوری سرپرست و معاون ولایت هرات تسلیم دهی این مقدار اسلحه از سوی این فرمانده غیر مسئول را در امر تامین امنیت و تقویت صلح اجتماعی ارزنده عنوان کرد. 
ارباب غلام حضرت تیزان نیز
حین تسلیم دهی این مقدار اسلحه گفت:" من پس از این حاضرم برای تامین امنیت و صلح با اداره محلی هرات همکاری مستقیم داشته باشم".
اخیرا با آغاز روند برخورد جدی ارگانهای امنیتی بخصوص پولیس ملی با متخلفین و جنایتکاران؛ امنیت در ولایت هرات بهبود یافته است و مردم نیز از موضع گیری اخیر قوای امنیتی در قبال دزدان و مخلان امنیت حمایت میکنند.


Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim