Thursday, December 13, 2018

راه باستانی لاجورد بدستان رئیس جمهور غنی بازگشائی شد.

نیوزویم - هرات:رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز راه لاجورد را در ولایت هرات باحضور مهمانانی از کشورهای عضو این پروژهاقتصادی افتتاح کرد.
آقای غنی  در مراسم افتتاح این راه گفت :» امروزیک مانع بزرگ از سر راه هدف ما که یک افغانستان صادراتی و متوصل است برداشته شد».
با افتتاح این خط؛ چندین موتر حامل نخستین محموله های امتحانی کالاهای تجارتی از هرات از طریق این جاده