Friday, May 11, 2018

فراه ؛ قربانگاه نیروهای امنیتی

mix ana - talebنیوز ویم _ فراه:
بر اساس گزارش های واصله از ولایت فراه؛ طالبان شب گذشته یک بار دیگر با انجام چندین حمله تهاجی همزمان؛  بیش از ۴۰ سرباز امنیتی را در چندین پاسگاه تیرباران کرده اند.
خبر ها میرساند که درحمله دیشب طالبان در منطقه فراهرود ۲۳ سرباز نظم عامه، در منطقه رج در شهر فراه ۱۱ سرباز و در ولسوالی جوین۷ سرباز امنیتی کشته شده اند.
با این حال؛ محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه تائید میکند که طالبان شب گذشته به صورت همزمان بر مواضع نیروهای امنیتی، اردوی ملی و پولیس نظم عامه در فراهرود، شیوان، پشترود و ولسوالی لاش و جوین حملات