Sunday, April 1, 2018

انهدام یک مرکز تجمع طالبان در هرات

نیوزویمهرات: یکشنبه12حمل1397 / 01آپریل2018
hawaei
مقامها در ولایت هرات از بمباردمان هوایی بر یک مرکز تجمع طالبان در ولسوالی زیرکوه اینولایت خبر میدهند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که قوای هوایی کشور شب گذشته یکی از محلات تجمع طالبان را در مرکز ولسوالی زیرکوه منهدم کرده اند؛ اما بدلیل تسلط طالبان در این ساحه از تلفات وارده هنوز اطلاعی در دست نیست.
وی تاکید کرد که در این بمباردمان همچنان یک واسطه نقلیه و مقداری سلاح و مهمات طالبان نیز از بین رفته است.
منابع میگویند که قریه زیرکوه ( مرکز ولسوالی زیرکوه) یکی از پایگاه های اصلی طالبان است.
ولسوالی زیرکوه که درگذشته یکی از ساحات مربوط به شیندند سابق بود؛ سال قبل به عنوان یک واحد

انهدام یک مرکز تجمع طالبان در هرات

نیوزویم -هرات: یکشنبه12حمل1397 / 01آپریل2018
hawaeiمقامها در ولایت هرات از بمباردمان هوایی بر یک مرکز تجمع طالبان در ولسوالی زیرکوه اینولایت خبر میدهند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که قوای هوایی کشور شب گذشته یکی از محلات تجمع طالبان را در مرکز ولسوالی زیرکوه منهدم کرده اند؛ اما بدلیل تسلط طالبان در این ساحه از تلفات وارده هنوز اطلاعی در دست نیست.
وی تاکید کرد که در این بمباردمان همچنان یک واسطه نقلیه و مقداری سلاح و مهمات طالبان نیز از بین رفته است.
منابع میگویند که قریه زیرکوه ( مرکز ولسوالی زیرکوه) یکی از پایگاه های اصلی طالبان است.
ولسوالی زیرکوه که درگذشته یکی از ساحات مربوط به شیندند سابق بود؛ سال قبل به عنوان

بازهم زن جوانی در هرات خودکشی کرد

هرات: یکشنبه : 12 حمل2018 / 01آپریل2018
khod koshi
یک زن جوان شب گذشته در ولایت هرات با خوردن مواد زهری خودکشی کرده است.
محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات میگوید که شب گذشته یک زن حدودا 20ساله از ولسوالی انجیل هرات؛ به حالت وخیم به این مرکز درمانی منتقل شده بود که با خوردن مواد زهری خودکشی کرده بود.
وی افزود که با توجه به تلاش ها دوکتوران این زن جوان جانش را از دست داد.
قابل ذکر است که طی یک شباانه روز اخیر در ولایت هرات به تعداد