Sunday, March 25, 2018

انفجار در مسجد نبی اکرم در مرکز شهر هرات

نیوزویم- هرات: یکشنبه 05حمل1397 / 25مارچ2018
masjed
انفجاری نسبتا قوی در داخل یک مسجد در مرکز شهر هرات تا کنون یک کشته و 7زخمی برجای گذاشته است.
به گفته ء عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات، این انفجار در داخل مسجد نبی اکرم در کوچه ء رنگ ریزی ها واقع در جاده زرگری های هرات حوالی ساعت یک ظهر امروز صورت گرفته است.
با این حال محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات از انتقال یک کشته و 7زخمی به آن مرکز خبر میدهد.
منابع امنیتی در مورد نوعیت انفجار اظهار نظری نکرده اند.
گفتنیست از یک سال به اینسو حملات بر اماکن مقدسه و مساجد در افغانستان بخصوص در هرات به کرات صورت گرفته و طی آن ده ها تن که مصروف عبادت بودند قربانی شدند.

جزئیات تازه از حمله بر مسجد نبی اکرم در شهر هرات

جزئیات تازه:
masjedحمله بر مسجد نبی اکرم در جاده زرگری های شهر هرات از سوی دو مهاجم انتحاری صورت گرفته است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که دو مهاجم انتحاری که قصد ورود به داخل مسحد را داشتند؛ قبل از اینکه داخل مسجد شوند از سوی نیروهای امنیتی مسجد مذکور شناسائی و هدف شلیک قرار گرفتند که در نتیجه انتحار کننده اول خودش را منفجر ساخته و انتحار کننده دوم با شلیک نیروهای امنیتی از پای در آمده است.
به گفته ء سخنگوی پولیس هرات؛ در این واقعه یک نماز گزار جان باخته و هفت تن دیگر زخمی شده اند.
حمله زمانی صورت گرفته است که جمعی از مردم پس از ادای نماز ظهر در حال خارج شدن از مسجد بودند.
با این حال گروه داعش در سایت  «اعماق» با نشر خبرنامه ای مسئولیت حمله بر نمازگزاران را بدوش گرفته اند.
اخیرا در پی افزایش حملات بر مساجد و اماکن مقدسه؛ برای برخی از مساجد مهم شهر هرات گاردهای امنیتی مسلح مردمی به همکاری ارگانهای امنیتی در نظر گرفته شده است تا امنیت نمازگزاران تامین گردد.
امروز این نیروهای امنیتی توانستند از ورود مهاجمان انتحاری به داخل مسجد جلوگیری کرده و از تلفات نمازگزاران پیشگیری کنند.
@newsvim

حملهء ناکام داعشیان بر مسجدی در شهر هرات

هرات: یکشنبه05حمل1397 / 25مارچ2018
masjed-nabi-akram.jpgحملهء دو مهاجم انتحاری گروه داعش بر مسجدی در شهر هرات ناکام ماند. حوالی ساعت یک پس از ظهر امروز دو مهاجم انتحاری با استفاده از یک موتورسایکل ریکشا ( سه چرخه) خود را به نزدیک مسجد نبی اکرم واقع در کوچه رنگ ریزی ها در جاده زرگری های شهر هرات رسانده بودند.
این دو مهاجم انتحاری که قصد ورود به مسجد و حمله بر نماز گزاران را داشتند؛ شناسائی شده  و در بیرون از مسجد هدف شلیک موظفین امنیتی مسجد قرار گرفتند.
عبدالاحد «ولی زاده» سخنگوی پولیس هرات میگوید که