Friday, February 16, 2018

8طالب بشمول دوفرمانده جنگی شان در عملیات ظفر77 کشته شدند

نیوزویم- فراه: جمعه27دلو1396 /16فبروری2018
ana 3عملیات (ظفر 77) با کشته شدن 8جنگجوی طالب به شمول 2فرمانده جنگی این گروه پایان یافت.در مربوطات          محمداقبال باهر سخنگوی پولیس فراه میگوید که  این عملیات از چهار روز به اینسو با اشتراک  پولیس ملی ، اردوی ملی و امنیت ملی و نظم عامه با حمایت قوای هوایی کشور  به هدف سرکوب طالبان در مربوطات قریه های  بلنده ، قلعه ملا امان ، شهر کهنه و کبابی ولسوالی پشترود راه اندازی شده بود.وی افزود که طی این چهار روز به شمول دو فرمانده جنگی طالبان بنامهای ملا عوض و تور ملا داود  دست کم هشت طالب کشته شده ، شماری زخمی و دوعراده موتورسایکل شان از بین رفته است. باهر میگوید که در این عملیات همچنان چندین حلقه ماین کنارجاده ای گروه طالبان خنثی و در عین حال مناطق یادشده از وجود طالبان پاکسازی شده است.
مقامها در ولایت فراه میگویند که قرار است به زودی عملیات تصفیوی به هدف سرکوب طالبان و دیگر گروه های مخالفین دولت در دیگر مناطق تحت نفوذ طالبان راه اندازی شود.

انهدام یک کارخانهء بزرگ مواد مخدر و تخریب سه پایگاه نظامی طالبان در فراه

نیوزویم- فراه: جمعه27دلو1396 / 16فبروری2018
kar khanaمقامهای دولتی در ولایت فراه میگویند که طیارات بی پیلوت قوای خارجی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدرطالبان را در ولسوالی بکواه آن ولایت منهدم کرده اند که طی آن 8طالب مسلح نیز کشته شده اند.   محمد اقبال باهر سخنگوی فرماندهی پولیس فراه میگوید که این کارخانهء تولید مواد مخدر در قریه اشکن ولسوالی بکواه موقعیت داشت که با آن یک هزار کیلوگرام مواد مخدر نیز از بین رفته است.او میگوید که طالبان در این کارخانه انواع مواد مخدر را با استفاده از مواد کیمیاوی تولید و از آن به عنوان یک منبع بزرگ مالی استفاده میکردند.
دریک خبر دیگر:

کودک 8ساله ای که پس از تجاوز جنسی سربریده شد

kodak
نیوزویم- هرات: جمعه27دلو1396 / 16فبروری2018
یک پسر بچه 8ساله در شهر هرات نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس سر بریده شده است.
پولیس هرات میگوید که دو جوان را در پیوند به این موضوع بازداشت کرده اند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت که دو روز پیش دو جوان 18 و 20 ساله ایکه باشندگان ولسوالی انجیل هرات میباشند؛ یک طفل (پسر) 8 ساله را از مربوطات ولسوالی انجیل به منطقه کوهستانی شیدائی در شمال شفاخانه اطفال انتقال؛  و پس از تجاوز جنسی بر وی او را ذریعه کارد سر بریده بودند.وی افزود پولیس هرات جسد این طفل را امروز کشف و غرض تحقیقات به طب عدلی منتقل نموده است.
گفتنیست که  هردو جوان