ملا امام یک مسجد زنش را سر برید.

Sunday, December 9, 2018

بر اساس گزارش ها؛ یک آخند مسجد در غور زنش را سربریده است.
منابع محلی میگویند که این واقعه شب گذشته در قریه پوزه لیج شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور اتفاق افتاده است.
برخی از مردم گفته اند که فرد قاتل ملا امام یک مسجد در این محل بوده و شب هنگام پس از مشاجره زنش را با کارد سربریده و از ساحه فرار کرده است.
سیدضیا حسینی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت غور وقوع این رویداد را تائید کرده است.
تا کنون علت و انگیزه این قتل بی رحمانه مشخص نشده است.
 

 
NewsVim نیوز ویم © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum