ملا امام یک مسجد زنش را سر برید.

بر اساس گزارش ها؛ یک آخند مسجد در غور زنش را سربریده است.
منابع محلی میگویند که این واقعه شب گذشته در قریه پوزه لیج شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور اتفاق افتاده است.
برخی از مردم گفته اند که فرد قاتل ملا امام یک مسجد در این محل بوده و شب هنگام پس از مشاجره زنش را با کارد سربریده و از ساحه فرار کرده است.
سیدضیا حسینی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت غور وقوع این رویداد را تائید کرده است.
تا کنون علت و انگیزه این قتل بی رحمانه مشخص نشده است.
 

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim