Music

3/Music/post-grid

Sunday, December 30, 2018

سران طالبان در هرات ؛ هدف قرار میگیرند.مقامها در ولایت هرات میگویند که روند هدف گیری افراد کلیدی طالبان درحملات هوایی به شدت ادامه دارد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که درادامه ی حملات هدفمند هوایی؛ روز گذشته ملا جاوید برادرزاده ملاحیدر ولسوال طالبان برای ادرسکن ویکی از فرماندهان مطرح جنگی طالبان در ولسوالی شیندند؛ درساحه قریه سنگ برولسوالی شنیدند هدف حمله قرارگرفت وهمراه با یک تن ازافرادش کشته شد.
منبع میگوید که طی دو روز اخیر درولسوالی های مختلف ولایت هرات دست کم 20 تن ازطالبان مسلح کشته و 15 تن دیگرزخمی شده اند.
@NewsVim