جلوگیری از قاچاق ده ها کیلو گرام مواد مخدر به ایران

mawadنیوز ویم _ نیمروز:
از قاچاق بیش از 40کیلوگرام مواد مخدر به کشور ایران جلوگیری شد.
پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت نیمروز موفق به کشف یک محموله مواد مخدر که از سوی قاچاقبران به سوی ایران در حرکت بود شدند.
ولی احمد صریح سخنگوی پولیس نیمروز میگوید که مواد بدست آمده شامل ۳۱ کیلو هیروئین، ۷ کیلو شیشه و ۲،۵ کیلو تریاک است که در یک موتر کرولا جاسازی و به کشور ایران قاچاق میشد.
او افزود؛ این مقدار مواد با مهارت خاص طوری پروسس گردیده بود که از کشور ایران به شکل انباری به ممالک دیگر انتقال میگردید.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim