Music

3/Music/post-grid

Sunday, December 23, 2018

دو کشته و زخمی در پی حمله بر پاسگاه پولیس در شهر هرات

ترورستان صبح امروز در شهر هرات یک سرباز پولیس را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده اند.
عبدالاحد ولی زا ه سخنگوی پولیس هرات میگوید که این حمله ترورستی بالای مسوولین پاسگاه امنیتی منطقه "هندوسوزی" درب قندهار مربوط حوزه دهم امنیتی پولیس صورت گرفته است.
ظاهرا حمله کنندگان موفق به فرار از محل رویداد شده اند.
@NewsVim