مرگ 9 جوان در حادثه ترافیکی – هرات

نیوزویم - هرات:صبح امروز حادثه خونین ترافیکی در مسیر بزرگراه هرات -اسلام قلعه بوقوع پیوسته است.
برخی منابع میگویند که این رویداد ناشی از تصادم دو موتر تیزرفتار با یکدیگر است که در آن بیشتر سرنشینان هر دو موتر جان باخته اند.
جزئیات:
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این حادثه در منطقه روزنک در مسیر این شاهراه اتفاق افتاده و 9 تن از سرنشینان هردو موتر که همه جوانان میباشند جان باخته اند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim