Music

3/Music/post-grid

Thursday, December 20, 2018

انفجار در هرات جان چهار جوان را گرفت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت

نیوز ویم - هرات:
چهار جوان دهقان در ولسوالی چشت ولایت هرات در پی انفجار یک سرگلوله هاوان جان باخته وسه تن دیگر زخمی شدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این افراد حوالی ساعت ده ونبم صبح امروز زمانی که در زمین های زراعتی سرگرم امور کشاورزی بودند؛ یک سرگلوله هاوان بجا مانده از زمان های سابق را پیدا کردند.
آقای فرهاد افزود که این کشاورزان سرگلوله هاوان را نزدیک آتش جا بجا نموده بودند که انفجار کرده است.
سخنگوی والی افزود که تمام قربانیان ومجروحان این انفجار جوانان و از باشنده گان بومی محل هستند .
بر اساس آخرین گزارش مجروحان به کلینیک مرکز ولسوالی انتقال وزیر درمان قرار گرفته اند.
@NewsVim