محکمه ابتدائی هرات 3 تن را به اعدام و 2 تن را به حبس محکوم کرد.

نیوزویم - هرات: 5 تن از متهمان به قتل امروز از سوی محکمه ابتدائی شهری هرات مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شدند.
در خبرنامه محکمه هرات امده است که این افراد از تیل فروشی درب قندهار شهر هرات میباشند و چندی قبل پس از مشاجره لفظی با تعدادی دیگر به جنگ میپردازند؛ که در نتیجه 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برمیدارند. 
سر انجام امروز محکمه ابتدائی شهری هرات در یک جلسه علنی 3 تن از این متهمین را به اشد مجازات ( اعدام ) و 2 تن دیگر را به مدت دوسال حبس تنفیذی و مبلغ 45 هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمود.
در نهایت ؛ حق استیناف خواهی متهمین در صورت عدم قناعت به حکم محکمه در میعاد قانونی آن محفوظ اعلام شد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim