Music

3/Music/post-grid

Tuesday, December 11, 2018

پولیس شاهراه هرات 2طالب را کشت.

نیوزویم - هرات:پولیس شاهراه در هرات 2 طالب مسلح را در مسیر بزرگراه هرات – قندهار تیرباران کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این دو طالب سوار بر موتورسایکل بوده و در در منطقه‌ی «صحرا سرخک» مربوط ولسوالی ادرسکن قصد حمله بر نیروهای پولیس تولی شاهراه شیندند را داشتند.
به گفته او؛ پولیس این افراد را شناسائی و هدف قرار داده است که از نزد آنان یک میل سلاح «پیکا»، یک میل سلاح کلاشینکوف، یک صوب پرتله، دو عراده موتورسایکل و مقداری مهمات مخالفین نیز بدست پرسونل پولیس قوماندانی کندک شاهراه افتاده است.
در عین حال؛ خبرها از ولسوالی پشتون زرغون هرات حاکیست که شب گذشته طالبان با حمله بر یک پاسگاه امنیتی 6 سرباز امنیتی را کشته اند. اما این خبر ازسوی مقامهای امنیتی تائید نشده است.
@NewsVim