Music

3/Music/post-grid

Thursday, November 1, 2018

تهدابگذاری ساختمان دانشگاه غور

ghor universityنیوز ویمغور: ساختمان دانشگاه ولایت غور امروز با هزینه 92 ملیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی و مسکن تهدابگذاری شد. مردم محل یکصد جریب زمین شخصی خود را بخاطر اعمار ساختمان این دانشگاه به دوولت اهدا کرده اند. حبیب الله رادمنش معاون والی غور میگوید که ساختمان دانشگاه با مساحت ۱۷۰۰ متر مربع؛ در سه طبقه و دارای 40 اتاق ساخته خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که با اعمار این ساختمان مشکلات نبود جای درسی مناسب دانشجویان مرفوع خواهد شد. در همین حال خیرالدین رامش، رییس اداره شهرسازی و مسکن ولایت غور اطمینان داده است که این پروژه به گونه‌ی معیاری ظرف یک و نیم ساله آینده تکمیل و بهره برداری خواهد رسید.
NewsVim@