بهره برداری از 49 برنامه سازندگی در هرات

harirodنیوز ویمهرات: کار بازسازی 49 ساختمان آبیاری به ارزش بالغ بر 138 میلیون افغانی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. ریاست حوزه دریایی هریرود- مرغاب میگوید که هزینه این پروژه از سوی بانک انکشاف اسلامی تمویل شده است. منبع با نشر خبرنامه ای گفته است که کار اعمار کانال های آبیاری فشکان و میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ؛ در اواخر سال 2017 میلادی آغاز گردید و اخیرا در 30 قریۀ این ولسوالی ساختمان های آبیاری شمال سربند، نتره، تراز، سیفون، دیوار استنادی ، تیرکشو  پخته کاری کانال ها بازسازی و به بهره برداری سپرده شده است. منبع افزود؛ با بهره برداری از این پروژه؛  سیستم آبیاری ولسوالی پشتون زرغون بهبود پیدا کرده و با اعمار این کانال ها 4900 هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و ازسویی هم مشکلات سیلاب ها در 30 قریه این ولسوالی برطرف شده است.
قابل یادآوری است که هم اکنون کار سربند و کانال های عمومی شافلان، یحیی آباد، طاقچه، قیستان، دشت نیزان، غوپروا، روندان، توران، بوریاباف افغانی، بوریاباف قبچاقی، ماروا و نهرنواب به ارزش نزدیک 273 میلیون افغانی در این ولسوالی جریان دارد و تا پایان سال روان کار آنها تکمیل و به بهره برداری میرسد.
NewsVim@

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim