30 طالب مسلح در فراه به دولت تسلیم شدند

taleban taslimنیوز ویمفراه:در ولسوالی پرچمن ولایت فراه روز گذشته 30 طالب همراه با سلاح دست داشته شان به دولت تسلیم شده اند.
محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید که این افراد از مدت ها به اینسو در قریه های پارس و ولیمه ولسوالی پرچمن علیه قوای دولتیی فعالیت داشتند.
سخنگوی پولیس میگوید که طالبان تسلیم شده دلیل این کار خود را پی بردن به حقیقت و امتناع از بردر کشی عنوان کرده اند.
آنان از دولت خواهان فراهم سازی زمینه های کار و جذب شان به صفوف قوای دولتی نیز شده اند.
 
 
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim