آتش زدن 13 تُن مواد مخدر در هرات

نیوزویم - هرات: فرماندهی پولیس ولایت هرات امروز مقدار 13 تُن مواد مخدر را به آتش کشید.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که مواد حریق شده شامل تیزاب های سازنده مخدرات، مواد کیمیاوی جامد و مایع و مواد الکولی میباشد که در جریان سال 1396 و در 363 عملیات کشف و همچنان 454 مظنون در پیوند به آن بازداشت شده‌اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim