کشف کارگاه ساخت بمب های مغناطیسی در مرکز شهر هرات

kashf mawad infajari 1نیوز ویمهرات: نیروهای امنیت ملی هرات موفق به کشف یک مرکز مهم ساخت ماین های مغناطیسی درمرکز شهرهرات شدند.
این مرکز ترورستی در منطقه درب خوش شهر هرات دریک هوتل واقع شده بود که امروز درعملیات کشفی کارمندان ریاست امنیت ملی کشف شد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که فرد متخصص ساخت این ماین ها که مسولیت این مرکز را نیز بر عهده داشت ،چند روزقبل بعدازکارگزاری ماین چسپکی درساحه درب خوش و انفجار آن دستگیرشده بود.
وی افزود ؛مواد و ابزاری که ازین مرکز بدست آمده است ،ظرفیت تولید دستکم 25 ماین چسپکی را دارا میباشد.
قابل ذکر است که باکشف این کارخانه تولید ماین های مغناطیسی ،از وقوع ده ها حمله تروریستی درشهرهرات جلوگیری شده است.
NewsVim@

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim