Music

3/Music/post-grid

Wednesday, October 3, 2018

آزادی 22 زندانی در هرات

zendanنیوز ویم- هرات: ۲۲ تن از زندانیان محبس مرکزی ولایت هرات روز گذشته بفرمان رئیس جمهور کشور از بند رها گردیده اند.
در این میان یک خانم نیز شامل است.
آژانس باختر (دولتی) به نقل از گل احمد رامش سارنوال تنفیذ ریاست حارنوالی استیناف ولایت هرات گزارش داده است که  این افراد براساس فرمان شماره ۲۸۳ریاست جمهوری کشور ؛ بمناسبت ۲۸ اسد و عید سعید اضحی ازبند رها گردیده اند.
NewsVim@