خودکشی یک نوجوان در شهر هرات

khodkoshi qنیوز ویمهرات: یک نوجوان 17 ساله در شهر هرات خودش را حلق آویز نموده و به زندگی اش خاتمه داده است. دوکتور محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که جسد این نوجوان از منطقه باغنظرگاه ( ناحیه هشتم) شهر هرات توسط اقاربش به این مرکز درمانی منتقل شده و سپس به هدف بررسی به طب عدلی ارجاع شده است. دوکتوران گفته اند که این نوجوان با استفاده از تناب خود را به دار آویخته بوده است. هرچند علت این واقعه بصورت دقیق هنوز روشن نیست؛ اما مشکلات خانوادگی، فشارهای روحی، فقر و نا اگاهی خانواده ها از حقوق یکدیگر ؛ از عمده ترین عوامل اینگونه حادثات عنوان میشود. گفتنیست که ولایت هرات در غرب کشور از جمله ولایاتیست که خودکشی زنان و مردان در ان بیشتر از دیگر نقاط کشور گزارش میشود.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim