حمله خونین طالبان بر پاسگاه پولیس در هرات

Friday, August 10, 2018

12نیوز ویم _ هرات: طالبان شب گذشته بر یک پاسگاه پولیس محلی در منطقه دهن دو آب ولسوالی اوبه نموده و دست کم 5 پولیس محلی و یک پولیس ملی را تیرباران کرده اند.
سید احمد محمدی سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که پس از این واقعه نیروهای کمکی به محل اعزام شده و از سقوط پوسته جلوگیری نمودند.
او میگوید که در این واقعه 11 مخالف مسلح دولت نیز کشته و شماری زخم برداشته اند.
@NewsVim

 
NewsVim نیوز ویم © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum