پولیس هرات: 13 قلدر و بیجانشین را بازداشت کردیم

13 qoldorنیوز ویم- هرات:
پولیس 13 فرد زورگو و بیجانشین را در ولسوالی انجیل ولایت هرات بازداشت کرده است.
سید احمد محمدی سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که این افراد یک قطعه زمین یکتن از باشندگان ولسوالی انجیل را به زور تصاحب نموده و بر آن برای انجام اعمال غیر اخلاقی کافی شاپ زده بودند.
منبع میگوید که پس از ادعای مالک زمین؛ نیروهای حوزه ششم پولیس
به ساحه رفته و از نزد افراد زورگو یک میل تفنگچه ترکی، یک قبضه شمشیر، 5 عدد چوب دستی ، دو عدد لانچیکو، یک قبضه کارد ، یکصد گرام چرس و یک عدد چلم بدست امده است.
منبع میگوید که این افراد در ساحه اقدام به اعمال خلاف اخلاقی و استعمال مواد مخدر میزدند و با انواع اسلحه دست داشته شان از مالک زمین باجگیری میکردند.
salahگفتنیست که قلدری و زورگویی برخی جوانان در ولایت هرات که مشهور به ( قروتک ها) اند؛ پس از تقرر جنرال امین الله امرخیل به حیث قوماندان امنیه این ولایت تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
آقای امرخیل در نخستین روزهای تقررش به این سمت؛ خطاب به تمام افراد زورگو و بیجانشین هشدار داد که با انها هیچ مراعاتی صورت نمیگیرد.
بازداشت و توقیف قروتک ها یکی از خواسته های عمده شهروندان هرات بود.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim