خودکشی یک دختر جوان در غور

khod koshi zanنیوز ویمغور: یک دختر جوان روز گذشته در ولایت غور با خوردن مواد زهری ( مرگ موش) خود کشی کرده و به زندگی اش پایان داده است.  محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه ای زیر حاکمیت طالبان بنام روستای غال حوض ولسوالی چهارسده ؛ صورت گرفته است. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه ای زیر حاکمیت طالبان بنام روستای غال حوض ولسوالی چهارسده ؛ صورت گرفته است. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه
ای زیر حاکمیت طالبان بنام روستای غال حوض ولسوالی چهارسده ؛ صورت گرفته است.
بر اساس گزارش ها؛ در مناطق تحت حاکمیت طالبان جوانان بخصوص زنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و بار ها بدون اثبات جرم شان از مجرای قانونی؛ محکوم به مجازات های سنگین صحرائی شده اند.
عدم آگاهی خانواده ها از اسلام و احکام شرعی نیز از عوامل عمده خشونت های فامیلی و عنعنات ناپسند میباشد که هر از گاهی از جوانان قربانی میگیرد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim