Music

3/Music/post-grid

Wednesday, July 4, 2018

5 جلیقه آماده انتحاری کشف شد

waskatنیوز ویم- نیمروز: نیروهای امنیتی در ولایت نیمروز از کشف 5 واسکت بمبگذاری انتحاری خبر داده اند. دفتر سخنگوی پولیس ولایت نیمروز به رسانه ها گفته است که این واسکت های انتحاری ؛ روز گذشته از یک مخروبه واقع در مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس در مرکز شهر زرنج بدست امده است.
هرگاه این واسکت ها از سوی پولیس کشف و خنثی نمیشد؛ ترورستان با انجام حملات انتحاری ؛ بازهم ده ها تن از مردم بیگناه را به خاک و خون میکشیدند.
@NewsVim