Music

3/Music/post-grid

Thursday, June 7, 2018

تیرباران یک عالم دین در هرات

photo_2018-04-09_18-55-38نیوز ویم _ هرات:
افراد مسلح حوالی ساعت ۱۰ شب گذشته مولوی عبدالسلام خطیب مسجد جامع قریه ( اوغه) ولسوالي زنده جان را پیش چشم خانواده اش تیرباران کرده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این عالم دین؛ پس از ادای نمازتراویح به خانه اش رفته بود، که در همان لحظه طالبان ویرا درپیش چشمان خانواده اش به گلوله بسته اند. هرچند تا کنون علت اصلی این واقعه مشخض نیست؛ اما در گذشته طالبان هشدار هایی داده بودند که هرکس با دولت همکاری کند و یا علیه فعالیت های آنگروه در محضر عام حرفی بزند؛ با برخورد جدی افراد این گروه مواجه خواهد شد.
NewsVim@