Music

3/Music/post-grid

Saturday, June 9, 2018

بازداشت یک عضو گروه طالبان در هرات

bazadasht taleb amniatنیوز ویمهرات:
نیروهای امنیت ملی هرات موفق به بازداشت یکتن از اعضای فعال مخالفین دولت که در نبرد ولایت فراه علیه قوای دولتی شرکت داشت شدند.
در خبرنامه امنیت ملی آمده است که این فرد از ناحیه پانزدهم شهر هرات بازداشت و به جرم خویش اعتراف کرده است.
@NewsVim