بازپس گیری تانک هاموی از نزد طالبان در هرات

Thursday, May 10, 2018

hamvi.jpgنیوز ویم _ هرات: یک سرباز نفوذی در صفوف پولیس نظم عامه؛ پس از کشتن ۳ تن از همقطارانش در ولسوالی پشتون زرغون هرات؛ یک تانک هاموی و مقداری تجهیزات نظامی را به طالبان تسلیم کرده بود.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که طالبان این تانک را به ولسوالی اوبه ولایت هرات انتقال داده بودند؛ اما روز گذشته قوای امنیتی طی عملیاتی موفق شدند تا این تانک را دوباره از نزد طالبان پس بگیرند. فرهاد افزود که در عملیات باز پس گیری این تانک؛ همچنان دو طالب کشته و یکتن دیگر شان زخمی شده است.
منابع امنیتی میگویند که قسمتی از این تانک در پی اصابت شلیک راکت تخریب گردیده است.
@NewsVim

 
NewsVim نیوز ویم © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum