طالبان زنانه پوش 3 نیروی امنیتی را در هرات تیرباران کردند

taleb zana poshنیوز ویمهرات: طالبان زنانه پوش روز گذشته سه تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی تازه تاسیس زاول هرات تیرباران کرده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تائید این خبر گفت:
سربازان امنیتی و دفاعی حوالی ساعت 10 صبح دیروز درمنطقه بازار عزيز آباد؛ در حال گشت زنی بودند که ناگهان هدف تیراندازی سه طالب که چادری زنانه پوشیده بودند قرار گرفتند.
وی افزود درحمله متقابل نیروهای امنیتی؛ یک تن ازمهاجمان نیزکشته شده است.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim