افتتاح خط ترانسپورتی ملی بس هرات- پشتون زرغون

نیوز ویم _ هرات : یکشنبه19حمل1397 / 08اپریل2018
خط ترانسپورتی ملی بس هرات_ پشتون زرغون امروز عملا افتتاح گردید.
mili bus
احمد شعیب معصومی رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت هرات میگوید که در حال حاضر روزانه 2 عراده ملی بس؛ مسافرین را از شهر هرات به ولسوالی پشتون زرغون و بالعکس آن انتقال می دهد.
گفتنیست که در این مسیر صد ها قریه مربوط ولسوالی های گذره و پستون زرغون هرات موقعیت داشته و تردد ملی بس ها در این مسیر سهولت های فراوانی برای مردم این مناطق ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر مسیری به فاصله بیش از 130کیلومتر (رفت وبرگشت) برای دو عراده ملی بس کافی نبوده و نیاز است تا جهت رفع نیاز مندی های ترانسپورتی باشندگان این مناطق بر تعداد ملی بس های موظف در این خط افزوده گردد.
آقای احمد شعیب معصومی رئیس خدمات سکتوری ولایت هرات میگوید که در آینده نزدیک به این مشکل نیز رسیدگی میشود و بر تعداد ملی بس ها در این مسیر افزوده خواهد شد.
قابل ذکر است که ولسوالی پشتون زرغون در 62 کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته که با ولسوالی های گذره , انجیل، اوبه , فرسی, کرخ و ولسوالی ادرسکن هم مرز میباشد.
این ولسوالی دارای بیش از 170 هزار نفر نفوس؛ و 240 قریه می باشد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim