Music

3/Music/post-grid

Thursday, April 12, 2018

بازگشت یکصد معتاد مداوا شده به آغوش خانواده

motad
نیوز ویم _ هرات: پنجشنبه 23-حمل-1397 / 12-اپریل-2018
روز گذشته یکصد تن از معتادان خیابانی که طی ماه های اخیر از سطح شهر جمع آوری و تحت مداوا قرار گرفته بودند؛ طی محفلی سالم به خانواده های شان سپرده شدند.
این دوازدهمین دور جمع آوری و تداوی معتادین در سطح شهر هرات است که از سوی اداره محلی و نهادهای همکار عملی میشود.
به گفته ی مسئولین طی این دوره ها از یک سال به اینسو تا کنون 900 فرد معتاد تداوی و مجددا به عنوان یک فرد سالم به کانون خانواده های شان برگشته اند.
اما نگرانی کلی در میان شهروندان وجود دارد که شمار زیادی از این معتادان پس از مدتی دوباره به جمع دوستان معتاد خود می پیوندند.
یکی از دلایل این نگرانی ها فراوان بودن مواد مخدر و فروشندگان آن در سطح شهر بوده و دلیل دیگر آن نبود فرصت های شغلی عنوان شده است.
بر اساس آمار های غیر رسمی در حال حاضر بیش از 60هزار معتاد در ولایت هرات وجود دارد که در میان آنان زنان و اطفال نیز شامل میباشند.
بارها مردم هرات طی نشست هایی با مقامات محلی این ولایت خواهان مبارزه جدی با پرچون فروشان مواد مخدر که در هر کوچه و پس کوچه شهر به صورت آشکار مواد را به دسترس معتادین قرار میدهند؛ شدند.
@NewsVim