افتتاح دو ساختمان تدریسی و رهایشی تحصیلات عالی در فراه

نیوز ویمفراه: پنجشنبه 16حمل1397 / 05آپریل2018
farah tahsilat 2
ساختمان دوم بخش تدریسی دانشکده زراعت؛ و تعمیرخوابگاه موسسه تحصیلات عالی دولتی فراه؛ امروز پنجشنبه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه در مراسم افتتاح این دو ساختمان بر رشد چشم گیر زمینه های تحصیلی برای جوانان اشاره کرد و نقش جوانان را در بهبود آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مهم توصیف نمود.
محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید که بودجه ساختمانی دانشکده زراعت 33 ملیون افغانی، هزینه ساخت خوابگاه 18 ملیون و  674 هزار افغانی،  هزینه ساخت بخش های تدریسی و اداری این موسسه 41 ملیون 370 هزار افغانی و  بودجهء  ساخت کتابخانه مبلغ 9 ملیون 500 هزار افغانی است.
farah tahsilat
 
قابل ذکر است که موسسه تحصیلات عالی دولتی فراه دارای 2 پوهنځی تعلیم و تربیه و زراعت میباشد که در آن 60 استاد، 20 کارمند اداری مصروف ارائه خدمات تحصیلی برای 1300 محصل مرد و 300 محصل زن میباشند.
این درحالیست که ساختمان موسسه تحصیلات عالی فراه دیوار احاطوی نداشته و هنوز در راستای ایجاد فضای سبز در آن اقدامی صورت نگرفته است؛ اما والی فراه وعده سپرده است که به زودی در قسمت ساخت دیوار و ایجاد فضای سبز در این مرکز تحصیلی اقدام خواهد کرد.
 

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim