بهره برداری از سه پروژه بزرگ زراعتی در ولسوالی غوریان هرات

نیوز ویمهرات: پنجشنبه16حمل1397 / 05آپریل2018
زراعت 2
ریاست زراعت و آبیاری ولایت هرات از افتتاح سه پروژه بزرگ زراعتی در ولسوالی غوریان این ولایت خبر میدهد.
انجنیر عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری هرات میگوید که این پروژه ها شامل دو کانال آبیاری (پیر نینواز و جنگان) و همچنان تاسیس ۸ باب گلخانه های معیاری میباشد.
وی افزود که این سه پروژه بزرگ و مهم از سوی برنامه ء «حمایت از سازگاری با تغییر اقلیم » ریاست زراعت تکمیل و روز گذشته به بهره برداری سپرده شد.
زراعت 1
رئیس زراعت هرات؛ ایجاد و بهره برداری از این پروژه ها را زمینه ساز رشد و پیشرفت  زراعت و مالداری مردم این قریه جات عنوان نمود.
قابل ذکر است که سربند قریه جنگان به ارزش مجموعی 5ملیون و 753هزار و 235 افغانی اعمار گردیده است که ۲۰۰ هکتار اراضی زراعتی را تحت آبیاری قرار داده و به صورت مستقیم ۳۶۵ فامیل از آن مستفید میشوند.
دیوار محافظوی و کانال پیر نینواز نیز به ارزش مجموعی 14ملیون و918 هزار و 100- افغانی اعمار گردیده است که ساحه ۱۲۰ هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش قرار می دهد و به صورت مستقیم ۵۰۰ فامیل از آن مستفید میشوند.
هشت گلخانه ی ذکر شده نیز به مساحت ۷۶۶۶ متر مربع ؛ به ارزش مجموعی 7ملیون و 868 هزار و 488- افغانی در ۸ قریه (قیسان، محل عسکرها، محل نو آباد ، بازراچه ،قریه روشنان، قریه صندوق عدالت، و محل مسجد جامع محمد رسول الله(ص) برای ۱۰۴ فامیل به صورت مستقیم به منظور بلند بردن سطح محصولات زراعتی، افزایش عواید دهاقین، ترویج تکنالوژی جدید زراعتی و عرضه سبزیجات در همه فصول سال اعمار گردیده است.
زراعت 3
مسئولان در اداره زراعت و مالداری هرات از بزرگان محلی بخصوص دهاقین منطقه میخوهاند تا در حفظ و نگهداشت سر بندهای اعمار شده توجه جدی نمایند؛ زیرا نفع آن بیشتر به خود مردم می رسد.
گزارش: سید عزیزالله سادات

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim