جلوگیری از انفجار یک مین دست ساز در ادرسکن

main boshkaنیوز ویم _ هرات: پنجشنبه 23-حمل-1397 / 12-اپریل-2018       موظفین امنیت ملی هرات از انفجار یک ماین در ولسوالی ادرسکن جلوگیری کردند.
دفتر مطبوعات ریاست امنیت ملی هرات میگوید که ترورستان روز گذشته یک ماین دست ساز را در مسیر سرک قریه تخ پده و شوراب ولسوالی ادرسکن ؛ به منظور آماج قرار دادن وسایط پولیس کارگذاری کرده بودند؛ اما موفق به این کار نشدند.
منبع افزود که ماین یادشده در ساحه خنثی و از بروز تلفات احتمالی جلوگیری شد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim