Music

3/Music/post-grid

Thursday, April 12, 2018

جلوگیری از انفجار یک مین دست ساز در ادرسکن

main boshkaنیوز ویم _ هرات: پنجشنبه 23-حمل-1397 / 12-اپریل-2018       موظفین امنیت ملی هرات از انفجار یک ماین در ولسوالی ادرسکن جلوگیری کردند.
دفتر مطبوعات ریاست امنیت ملی هرات میگوید که ترورستان روز گذشته یک ماین دست ساز را در مسیر سرک قریه تخ پده و شوراب ولسوالی ادرسکن ؛ به منظور آماج قرار دادن وسایط پولیس کارگذاری کرده بودند؛ اما موفق به این کار نشدند.
منبع افزود که ماین یادشده در ساحه خنثی و از بروز تلفات احتمالی جلوگیری شد.
@NewsVim