بازداشت یک ایرانی هنگام قاچاق مواد مخدر در هرات

Irani
نیوزویم- هرات: سه شنبه22حوت1396 / 13مارچ2018
پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات یک شهروند ایرانی را هنگام قاچاق 29کیلوگرام هیروئین به ایران بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که فرد بازداشت شده راننده موتر تیلر بوده که مواد مخدر یادشده را در داخل تایر موترش جاسازی و از مرز اسلام قلعه هرات به ایران انتقال میداد.
وی افزود این تبعه ایرانی در همکاری با کمیساری اسلام قلعه بازداشت شده است.
قبل از این نیز چندین بتعه ایرانی که رانندگان موتر های باربری بودند؛ به ظن قاچاق مواد مخدر از نقاط مرزی هرات بخصوص بندر اسلام قلعه بازداشت شده و به نهاد های عدلی وقضائی سپرده شده اند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim