حمله بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی مرزی کهسان

kohsan english 1نیوزویم- هرات: دوشنبه 06حمل1397 / 26مارچ2018
مخالفین دولت شب گذشته بر یک گروه از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی کهسان هرات حمله کردند که طی آن یکتن ازاین نیروها کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت که این واقعه در قریه احمد آباد مربوط بندر اسلام قلعه صورت گرفته است.
آقای ولی زاده افزود که در این واقعه یک تن از حمله کنندگان نیز کشته شده است.
در یک خبر دیگر ؛ در نتیجه جنگ میان دو قوم در منطقه بنیاد ولسوالی کهسان یک تن کشته شده و دو تن دیگر زخمی شده اند.
کهسان یکی از ولسوالی های مرزی هرات است که در سرحد با کشور ایران موقعیت دارد.
کانال تلگرام نیوز ویم NewsVim Telegram Canal

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim