بازداشت دو تن حین انتقال مواد مخدر

2 tannنیوزویم- هرات: دوشنبه21حوت1396 /12مارچ2018
پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات دو تن را با مقدار 800گرام تریاک بازداشت کرده است.
دفترسخنگوی پولیس هرات اعلام داشته که افراد بازداشت شده باشندگان اصلی ولایت فاریاب میباشند و امروز از منطقه شیدایی شهر هرات حین انتقال این مقدار تریاک بازداشت شدند. گفته شده که این افراد مواد مخدر را به قصد فروش با خود حمل میکردند. پولیس میگوید که تحقیقات در این زمینه از نزد افراد بازداشت شده جریان دارد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim