نامه ی انتقادی پسر ارشد ملا عمر به رهبر طالبان

نیوز ویمهرات: شنبه 11حمل1397 / 31مارچ2018
بتازگی نامه ای درصفحات اجتماعی دست بدست میشود که در آن » ملا محمد یعقوب عمری» معاون امارت اسلامی طالبان ( پسر ارشد ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان)؛ از افراطیت و حملات اخیرا این گروه در نقاط مختلف افغانستان بخصوص حمله ترورستی در شهر کابل که ذریعه یک امبولانس صورت گرفته بود ؛ به شدت انتقاد کرده و رویکرد اخیر طالبان را خلاف اصول و اساسنامه تحریک طالبان دانسته است.
اعلامیه طالبان
شواهدی وجود دارد که این نامه اخیرا در یکی از ولسوالی های ولایت هرات ؛ بر دروازه خانه یکی از باشندگان آن نصب شده بود.
 
معاون امارت اسلامی طالبان در این نامه گفته است که اسلام دین اعتدال و صلح است؛ و افزوده است که دین اسلام افراط و تفریط و زروگوئی را منع کرده است.
ملا محمد یعقوب از رهبری طالبان خواهان جلوگیری از حمله بر تاسیسات عامه، توقف حملات انفجاری در محلات مزدحم و کشتار مردم ملکی شده است.
معاون رهبری طالبان در این نامه خود نگاشته است که به آنچه به عنوان اساسنامه طالبان به رهبری ملا محمد عمر تدوین یافته بود؛ عمل نمیشود و اخیرا افراطیت طالبان باعث انزجار مردم و علمای دین شده است.
او در این نامه تصامیم اخیر طالبان و کشتار مردم بی دفاع را ناشی از ضعف در رهبری طالبان عنوان کرده است.
ملا محمد یعقوب عمری گفته است که آنچه در این نامه نشر شده؛ دیدگاه های شخصی او میباشد.
معاون رهبری طالبان با انتقاد از تصامیم یک جانبه رهبری این گروه گفته است که در حملات اخیری که بر تاسیسات عامه و محلات مزدحم صورت گرفته است با وی هیچگونه مشوره ای از جانب رهبری این گروه صورت نگرفته است.
او تاکید کرده که عملکرد طالبان اخیرا منجر به موضعگیری جوانان، علما و بزرگان محلی در داخل و خارج از کشور علیه طالبان شده است.
او میگوید که علمای دین ملامت نیستند؛ این عملکرد اشتباه طالبان است که باعث موضعگیری آنان شده است.
ملا محمد یعقوب عمری نامه اش به رهبری طالبان نگاشته است که روی پیشنهادات صلح حکومت کابل که در آن به خیر و صلاح مردم و تامین امنیت باشد، توجه جدی نموده و با مشوره تمام بزرگان طالبان تصمیم بگیرد.
در انتهای این نامه نوشته ای از سخنان ملا محمد عمر رهبر طالبان قرار ذیل تحریر یافته است:
» من در امارت خود مرتکب عملی نخواهم شد که در آن به اعتبار مجاهدین وشهدای امارت اسلامی  صدمه ای برسد».
اینکه در این برهه از زمان و درحالیکه در میان طالبان و رهبری این گروه چند پارچگی و اختلافات به اوج خود رسیده است؛  نشر این نامه چقدر میتواند به نفع صلح و امنیت در کشور باشد؛ پیش بینی آن مشکل است؛ زیرا طالبان رهبری واحدی نداشته و از سوی دیگر با آنکه دولت افغانستان طی 15سال اخیر بار ها از در صلح و دوستی با طالبان پیش آمد کرده ولی هر بار جواب این گروه با انفجار و انتحار همراه بوده است.
سوال دیگر اینست که چرا نامه پسر ارشد ملا محمد عمر در ولایت هرات متشر شده است؟ آیا هرات محل مناسبی برای تغییر دادن ذهینت عامه نسبت به آینده سیاسی رهبران طالبان است؟
اینکه آیا این نامه تاثیری بر رویکرد و عملکرد طالبان خواهد داشت یا خیر؟ باید منتظر بود.
هرچند منابع امنیتی در ولایت هرات نشر این نامه را در برخی ولسوالی های هرات و دیگر ولایات چون قندهار، هلمند و دیگر مناطق تحت کنترول طالبان تائید میکنند؛ اما تا کنون منبع موثقی از جانب طالبان در این مورد چیزی نگفته و از صحت و سقم آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim