ثبت سومین مورد خودکشی زنان از آغاز سال جدید در هرات

نیوزویم- هرات: چهارشنبه 08حمل1397 / 28مارچ2018
khodkoshi zanبا گذشت کمتر از ده روز از آغاز سال جدید 1397، تا کنون سه مورد خودکشی زنان در بیمارستان حوزوی هرات به ثبت رسیده است. در تازه ترین مورد؛ یک دختر جوان روز گذشته در منطقه نوآباد شهر هرات خود را حلق آویز کرده است.
تا کنون انگیزه خودکشی دختر 18 ساله مشخص نیست. براساس گزارش ارائه شده از سوی دفتر سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات؛ قبل از این نیز در روز های سوم و چهارم سال نو ( 3 و4 حمل 1397) دو مورد دیگر از خودکشی زنان ناشی از خوردن مواد زهری در بیمارستان حوزوی هرات ثبت شده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim